elegrant

แปลว่า


adj หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม)
ความหมายเหมือนกับ: grand , luxurious
คำที่เกี่ยวข้อง: คุณภาพดีมีราคาแพง
adj หรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: grand , luxurious
คำที่เกี่ยวข้อง: คุณภาพดีมีราคาแพง