electronegative

แปลว่า


adj ซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าลบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นขั้วลบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top