elect

แปลว่า


vt คัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choose , select
คำที่เกี่ยวข้อง: เลือก , คัด , ออกเสียงเลือกตั้ง
adj ซึ่งได้รับคัดเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคัดเลือกแล้ว , ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว , ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี , ยอดเยี่ยม , หัวกะทิ