elation

แปลว่า


n ความปิติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: exhilaration , euphoria , rapture
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตื่นเต้นดีใจ , ความภาคภูมิใจ , ความอิ่มอกอิ่มใจ
คำตรงข้าม: depression