elaboration

แปลว่า


n ความหรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: ornateness
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกแต่งอย่างมากมาย
คำตรงข้าม: simplicity
n การประดับ
ความหมายเหมือนกับ: embellishment
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกแต่ง , การเสริมแต่ง