effigy

แปลว่า


n รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: dummy , likeness , representation
คำที่เกี่ยวข้อง: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ