eating

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งใช้ในการกิน , เกี่ยวกับอาหารการกิน
adj ซึ่งกินได้
ความหมายเหมือนกับ: feeding
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งนำมากินได้ , ซึ่งใช้สำหรับกิน
n อาหาร
ความหมายเหมือนกับ: food
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับประทานอาหาร , การกิน

ตัวอย่างประโยค


I prefer eating something ready-made. ฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า