eatables

แปลว่า


n เนื้อผลไม้
ความหมายเหมือนกับ: foodstuff
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่รับประทานได้ , อาหาร
n อาหารที่บำรุงร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: foodstuff
n อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: hay