east-northeast

แปลว่า


n ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
adj ไปทางทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: จากทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
adv ไปยังทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ