dupe

แปลว่า


n คนที่ถูกหลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: fool , butt , chump
คำที่เกี่ยวข้อง: คนโง่ , ผู้ตกเป็นเหยื่อ , เหยื่อ
vt หลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: cheat , fool , victimize
คำที่เกี่ยวข้อง: ลวง , โกง , ลวงให้หลงกล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top