dummy

แปลว่า


n คนโง่
ความหมายเหมือนกับ: fool , imbecile , idiot
คำตรงข้าม: genius , sage
n หุ่นจำลอง
ความหมายเหมือนกับ: stooge , pupet
คำที่เกี่ยวข้อง: ของที่ทำเลียนแบบของจริง
sl คนโง่
คำที่เกี่ยวข้อง: คนบ้าๆ บอๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top