drug abuser

แปลว่า


n ผู้ติดยาเสพย์ติด
ความหมายเหมือนกับ: addict
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เสพยา , คนติดยา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top