drowsiness

แปลว่า


n อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น
ความหมายเหมือนกับ: somnolence , nodding
คำที่เกี่ยวข้อง: อาการสัปหงก , สภาวะเกือบจะหลับ