dress up

แปลว่า


phrv แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
phrv แต่งตัวเป็น
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
phrv ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น
phrv จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แถวตรง

ตัวอย่างประโยค


What should I dress up at tomorrow night? ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top