doze

แปลว่า


n การงีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: nap , snooze
คำที่เกี่ยวข้อง: การสัปหงก , การเคลิ้มหลับ
vi งีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: sleep , nap , snooze
คำที่เกี่ยวข้อง: สัปหงก , เคลิ้มหลับ