double talk

แปลว่า


n การใช้คาถาที่ไร้สาระ
ความหมายเหมือนกับ: jabber , gibberish , drivel
คำที่เกี่ยวข้อง: การพูดเสกเป่าอย่างไม่มีความหมาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top