double-cross

แปลว่า


vt ทรยศ
ความหมายเหมือนกับ: beguile , cozen , dupe
คำที่เกี่ยวข้อง: หักหลัง
sl หักหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทรยศ

คำที่มี "double-cross" ในคำ


double-cross someone idm หักหลัง

double-crosser sl คนทรยศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top