dose

แปลว่า


vt เติมส่วนผสม
n ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
vt ให้ยา
ความหมายเหมือนกับ: medicate , treat
คำที่เกี่ยวข้อง: เติมยา

คำที่มี "dose" ในคำ


dose with phrv ให้ยากับ

overdose n ปริมาณยาที่มากเกินไป

endose vt ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: legalize , ratifyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top