disovowal

แปลว่า


n การปฎิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: rejection
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่ยอมรับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top