dishonesty

แปลว่า


n การไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: bribery
n ความมีเล่ห์เหลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: deception
n การพูดเท็จ
ความหมายเหมือนกับ: mistatement , prevarication
คำที่เกี่ยวข้อง: การหลอกลวง , การโกหก , การทำมารยา
คำตรงข้าม: fact , truth
n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: corruption
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่สุจริต , การทุจริต
คำตรงข้าม: dishonest , probily
n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: skullduggery
n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: skulduggery
n การโกหก
ความหมายเหมือนกับ: deception
คำที่เกี่ยวข้อง: การหลอกลวง
คำตรงข้าม: honesty , frankness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top