disgrace

แปลว่า


n ความเสื่อมเสีย
ความหมายเหมือนกับ: dishonor , discredit , disrepute , infamy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอัปยศ , การขายหน้า , ความน่าอดสู
คำตรงข้าม: grace , honor
vt ทำให้เสื่อมเสีย
ความหมายเหมือนกับ: dishonor , discredit , shame , scandalize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เสียหาย , ทำให้อับอาย , ทำให้เสียชื่อเสียง , ทำให้อัปยศ
คำตรงข้าม: honor
n สิ่งน่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: insult , indignity
คำที่เกี่ยวข้อง: เรื่องอัปยศ , เรื่องน่าอับอาย
คำตรงข้าม: honor