disdainful

แปลว่า


adj ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
ความหมายเหมือนกับ: snobbish , scornful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแสดงความรังเกียจ
คำตรงข้าม: respectful