discovery

แปลว่า


n การค้นพบ
ความหมายเหมือนกับ: exposure , disclosure
คำที่เกี่ยวข้อง: การเปิดเผย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top