discourteous

แปลว่า


adj ไม่สุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: rude , impolite , desrespectful
คำที่เกี่ยวข้อง: หยาบคาย
คำตรงข้าม: polite , well-mannered