disconcert

แปลว่า


vt ทำให้อึกอัก
ความหมายเหมือนกับ: discomfit , discompose
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กระอักกระอ่วนใจ

คำที่มี "disconcert" ในคำ


disconcerted adj ซึ่งกระอักกระอ่วนใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top