discomfit

แปลว่า


vt ตีพ่าย
ความหมายเหมือนกับ: defeat , rout
vt ทำให้กระอักกระอ่วน
ความหมายเหมือนกับ: embarrass , disconcert
คำที่เกี่ยวข้อง: อึกอัก