disclose

แปลว่า


vt เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: uncover , unveil , reveal
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดโปง

คำที่มี "disclose" ในคำ


disclosed adj ซึ่งเปิดออก
ความหมายเหมือนกับ: uncovered

disclosed adj ซึ่งเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: discovered , open
คำตรงข้าม: concealedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top