diagnosis

แปลว่า


n การวินิจฉัยโรค
ความหมายเหมือนกับ: prognosis , pathology , analysis , determination
คำที่เกี่ยวข้อง: การหาสาเหตุ

คำที่มี "diagnosis" ในคำ


misdiagnosis n การวินิจฉัยผิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top