devilishness

แปลว่า


n ความโหดร้าย
ความหมายเหมือนกับ: viciousness , vileness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความชั่วช้า , ความเลวทราม
คำตรงข้าม: righteousness , virtuousness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top