deuce

แปลว่า


n ไพ่ 2 แต้ม
ความหมายเหมือนกับ: dyad , duo , Jack and Jill

คำที่มี "deuce" ในคำ


double-deuces sl เลข 22ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top