deteriorated

แปลว่า


adj เสื่อมลง
ความหมายเหมือนกับ: corupt , ruined
คำที่เกี่ยวข้อง: แย่ลง
adj ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
ความหมายเหมือนกับ: disintegrated
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเน่าเปื่อย , ผุพัง
adj บกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเสียหาย , ซึ่งไมสมบูรณ์ , ซึ่งไม่แข็งแรง , ซึ่งอ่อนแอ
adj โกโรโกโส
ความหมายเหมือนกับ: ragged , decayed
คำที่เกี่ยวข้อง: ชำรุดมาก , เก่ามาก
คำตรงข้าม: neat , new
adj ไม่ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: unprogressive , retrograde
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ได้ปรับปรุง , ไม่ได้พัฒนา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top