destrucitve

แปลว่า


adj เป็นอันตรายถึงตายได้
ความหมายเหมือนกับ: mortal
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนตาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top