desolating

แปลว่า


adj ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: calamitous , disastrous
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำลายล้าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top