designee

แปลว่า


n ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: nominee , selectee
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ได้รับการเสนอชื่อ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top