deportment

แปลว่า


n พฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: conduct , behavior
คำที่เกี่ยวข้อง: ท่าทางการเคลื่อนไหว

คำที่มี "deportment" ในคำ


deportment manner n พฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: behavior

deportment manner n กรรม
ความหมายเหมือนกับ: behaviorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top