demagogue

แปลว่า


n นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง
ความหมายเหมือนกับ: agitator , fanatic
n ผู้ปลุกปั่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top