delicate

แปลว่า


adj ยุ่งยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำบาก , ซับซ้อน
adj ละเอียดอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: exquisite , refined
คำที่เกี่ยวข้อง: ประณีต , แบบบาง , บอบบาง
คำตรงข้าม: ordinary , coarse
adj ไวต่อความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: weak , feeble
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนแอ , สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายเปราะบาง
adj เสียง่าย
ความหมายเหมือนกับ: fragile , weak , wispy
คำที่เกี่ยวข้อง: แตกง่าย
คำตรงข้าม: sturdy

คำที่มี "delicate" ในคำ


delicately adv อย่างละเอียดอ่อน

delicatessen n ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ)
ความหมายเหมือนกับ: deli , bistro , grocery

delicatessen n อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, ไส้กรอก, เนื้อรมควัน)

indelicate adj หยาบ
ความหมายเหมือนกับ: coarse , crude , tactless
คำตรงข้าม: delicate

dainty delicate adj ละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: fragile
คำตรงข้าม: coarse , rough , indelicateค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top