deliberate upon

แปลว่า


phrv ไตร่ตรองในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: deliberate about , deliberate on , deliberate over
คำที่เกี่ยวข้อง: พิจารณา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top