decorations

แปลว่า


n เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น
ความหมายเหมือนกับ: emblems
n สายรุ้งประดับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top