decant

แปลว่า


vt ริน
ความหมายเหมือนกับ: pour off , draft
คำที่เกี่ยวข้อง: เท (ของเหลว)

คำที่มี "decant" ในคำ


decanter n ขวดชนิดหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มหรือไวน์เพื่อเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร

decanter n กระปุกเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องปรุงจำพวก เกลือ พริกไทย เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: bottleค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top