debut

แปลว่า


n การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม
ความหมายเหมือนกับ: entrance into society , first public appearance
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา
n การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: first step introduction
vi เปิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: firstly public appear
คำที่เกี่ยวข้อง: วางตลาด
vt เปิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: firstly public appear
คำที่เกี่ยวข้อง: วางตลาด
n หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)

คำที่มี "debut" ในคำ


debutant n หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)

debutante n หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top