debater

แปลว่า


n ผู้อภิปราย
ความหมายเหมือนกับ: arguer , talker
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้โต้แย้ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top