dancing

แปลว่า


n การเต้นรำ
ความหมายเหมือนกับ: dance , hop , jig
คำที่เกี่ยวข้อง: ศิลปะการเต้นรำ , การเต้นระบำ , การฟ้อนรำ , การรำ , การร่ายรำ , การลีลาศ , นาฏกรรม , นาฏศิลป์

คำที่มี "dancing" ในคำ


dancing girl n ผู้หญิงที่มีอาชีพเต้นรำ (โดยเฉพาะในธุรกิจบันเทิง)

ballroom dancing n การเต้นรำจังหวะบอลรูม

break-dancing n การเต้นรำแบบหนึ่ง

tap-dancing n การเต้นเเท็พ

toe dancing n ระบำปลายเท้า
ความหมายเหมือนกับ: choregraphy

ballet dancing n การเต้น
ความหมายเหมือนกับ: dancingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top