dancing

แปลว่า


n การเต้นรำ
ความหมายเหมือนกับ: dance , hop , jig
คำที่เกี่ยวข้อง: ศิลปะการเต้นรำ , การเต้นระบำ , การฟ้อนรำ , การรำ , การร่ายรำ , การลีลาศ , นาฏกรรม , นาฏศิลป์