curved

แปลว่า


adj ซึ่งโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: rounded
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีรูปร่างโค้งงอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top