curable

แปลว่า


adj ที่สามารถเยียวยารักษาได้
ความหมายเหมือนกับ: treatable , remediable

คำที่มี "curable" ในคำ


incurable adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้

incurable adj ซึ่งไม่สามารถรักษาได้
ความหมายเหมือนกับ: irremediable
คำตรงข้าม: curable , remediable

securable adj ซึ่งไร้กังวลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top