crumple up

แปลว่า


phrv บดขยี้และบิดเบี้ยว
phrv ล้มลง
phrv ทำหน้าย่น
phrv ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: curl up
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ตกต่ำลง (สุขภาพหรือจิตใจ)
phrv เปล่งเสียงร้อง (ด้วยความเจ็บปวดหรือหัวเราะ)
ความหมายเหมือนกับ: double up


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top