creation

แปลว่า


n การสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: creative activity
คำที่เกี่ยวข้อง: การสร้างสรรค์
n ผลงานประดิษฐ์
n สรรพสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: existence , universe
n เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม