covert

แปลว่า


adj ซึ่งซ่อนเร้น
ความหมายเหมือนกับ: secret , clandestine
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นความลับ
n ที่กำบัง
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่หลบซ่อน