courtyard

แปลว่า


n สนามรอบบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: court , lawn
คำที่เกี่ยวข้อง: ลานบ้าน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top