costly

แปลว่า


adj ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม
adj ซึ่งทำลายล้าง
ความหมายเหมือนกับ: damaging
adj แพง
ความหมายเหมือนกับ: expensive , high-priced , pricy
คำที่เกี่ยวข้อง: ราคาสูง
adj ฟุ่มเฟือย

คำที่มี "costly" ในคำ


uncostly adj (ราคา) ย่อมเยา
ความหมายเหมือนกับ: cheap , reasonable
คำตรงข้าม: expensiveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top